Изгребни ями – какво представляват?

 

Изгребните ями се използват за съхранение на отпадни (фекални) води от къщи, вили, хижи, хотели и др. Това се прави, поради невъзможността на дадения обект да се включи към определена канализационна система. Всички изгребни ями имат един или няколко входа, но нямат изход. Затова е нужно да се използва специална машина, която да изпразва фекалното съдържание от изгребната яма. След това изгребната яма отново е активна за работа.

Много често, обаче за да не се плаща за специална машина се поставят тайно изходни тръби и помпи, които да изпразват изгребните ями. Така се стига до замърсяване на най-горните почвени слоеве и подпочвените води. Хората не осъзнават, че с дребните си идеи за спестяване на пари всъщност вредят само на себе си и околните. Не трябва да се поставят такива изходни помпи, за да не се излива цялата помия по природата.

За да се направи една изгребна яма е важно първо да се определи бюджет, който да отговаря за всеки един детайл, за който ще е нужно финансиране. След това вече да се определи какъв ще е обема на изгребната яма, дълбочината, на която ще бъде заровена, от какви материали ще се изгради и други подобни важни детайли, които имат значение за постигане на крайната цел.

Според особеностите на терена, където ще се направи изгребната яма е възможно тя да притежава различна форма. Тя може да бъде:

• Цилиндрична;
• Триъгълна;
• Правоъгълна;
• Квадратна;
• Друго;

Преди да се направи изгребни ями внимателно трябва да се проучи теренът и особеностите по него.

Подробностите и детайлите по входящата тръба се определят от канализацията, с която ще има връзка. На места се налага да се направи допълнителна защита, ако теренът, където ще бъде поставена е натоварен от трафик на превозни средства. Със специални машини се извършва целия процес от изкопа до поставянето на самите елементи по изграждането на изгребната яма.