Да се запознаем с особеностите на мултиметъра

 

multimetriМултицет е инструмент, който се използва за проверка на AC или DC напрежение, съпротивление и непрекъснатост на електрическите компоненти, както и малки количества ток във веригата. Този инструмент ще ви позволи да проверите дали има напрежение в дадена електрическа верига. По този начин, мултиметърът може да ви помогне да се справите с най-различни полезни задачи. Нека се запознаем с устройството, както и да научим как са използват различните функции за измерване омове, волтове и ампери.

Локализирайте Скалата на Вашия Мултиметър
Това са дъговидни скали, които се виждат през стъклото и има стрелка, която индикира стойностите, отчетени на скалата.

•       Дъговидните обозначения на дисплея могат да бъдат в различни цветове, което отличава всяка скала, тъй като всяка ще има различна стойност. Те определят границите на магнитуда.

•       Мултиметърът може да има и по-широка огледална повърхност. Огледалото се използва, за да помогне да се намали това, което се нарича „паралакс грешка при огледа“, като се подравни стрелката с нейното отражение, преди отчитането на стойността, която индикира стрелката. В изображението тя се появява като широка сива ивица между червените и черните скали.

•       Много от по-новите мултиметри имат дигитални дисплеи, които заместват аналоговата скала. Функцията е подобна, като в този случай ще получите числено отчитане.
Намерете копчето за избор

То ви позволява да избирате между функциите волтове, омове и ампери и да променяте мащаба (x1, x10 и т.н.) на мултиметъра. Много от функциите имат по няколко диапазона, затова е важно да ги настроите правилно, защото в противен случай устройството може да се повреди или човекът, който го използва, да пострада сериозно.

•       Някои мултиметри имат позиция „Изключено“ на този ключ за избор, докато други имат отделно копче за изключване на устройството.

Намерете отворите в корпуса, където ще поставите сондите
Повечето мултиметри имат няколко гнезда, използвани за тази цел.

•       Единият обикновено е с надпис „COM“ или (-), което е съкращение за общ. Това е мястото, където ще бъде свързана черната сонда. Тя ще се използва за почти всяко предприето измерване.

•       Другият жак или жакове трябва да бъдат етикетирани с „V“ (+) и Омега символа (обърната надолу подкова) за волтове и омове, съответно.

•       Символите + и – представляват полярността на проби, когато са настроени за тестване на DC напрежение. Ако измервателните проводници са монтирани, както е предположено, червеният кабел ще бъде положителен. Това е хубаво да се знае, когато проверяваната верига не е с етикет + или -, какъвто обикновено е случая.

•       Много видове мултиметри имат допълнителни жакове, които са необходими за електрически или високоволтови тестове. Също толкова важно е сондите да бъдат свързани към правилните жакове, тъй като трябва да бъде настроен обхвата и вида на теста (напрежения, токове, ома). Всичко трябва да бъде правилно. Направете справка в упътването на мултиметъра, ако не сте сигурни, кои жакове трябва да използвате.

Намерете Отделението за Батерията и Предпазителя
То обикновено се намира на задната страна на мултиметъра, но на някои модели може да се намира отстрани. Там се намират предпазителя и батерията, която захранват с електричество мултиметъра за тестване на съпротивлението. Мултиметърът може да има повече от една батерия, които е възможно и да бъдат с различни размери. Предпазителя също може да е повече от един. За да функционира добре мултиметърът се изисква качествен предпазител и напълно заредени батерии, когато се тества съпротивлението и непрекъснатостта на електрическата верига.
Ако се нуждаете от нов мултиметър, можете да изберете оптималния вариант онлайн от магазини за електроника като vikiwat.com.