Пелети – екологично, удобно и качествено биогориво

 

Суровините за производството на пелети могат да бъдат торф, дървесина от дървесни влакна, дървесни отпадъци: кори, стърготини и други отпадъци от дърводобива, както и селскостопански отпадъци: царевични отпадъци, слама, отпадъци от зърнени култури, люспи от слънчоглед и др.

Пелетите представляват цилиндрични гранули със стандартен размер.

Производствена технология

Суровините се смилат в състояние на брашно. Получената маса навлиза в сушилнята, от нея – в преса за пелети, където дървесното брашно се пресова в пелети. Компресията по време на пресоването повишава температурата на материала и съдържащият се в дървото лигнин омекотява и залепва частиците в гъсти цилиндри.

При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин не е изключено използването на добавки.

За производството на един тон пелети са необходими около 2,3-2,6 кубични метра дървесни отпадъци, плюс 0,6 кубически метра стърготини за всеки тон произведена продукция.

Предимства и недостатъци на пелетите

  • Горивните пелети са екологично гориво със съдържание на пепел по правило не повече от 3%.
  • Ако в околната среда, където расте суровината, са се съдържали токсини или радиоактивни вещества, то те могат да се разпръснат в атмосферата при изгарянето на пелетите.
  • Тъй като те не съдържат прах и спори, гранулите са по-малко възприемчиви към самозапалване, не причиняват алергична реакция при хората и не пренасят семена на плевели или вредители.
  • Гранулите се различават от обикновеното дърво с висока сухота, влагата е само 8-12%, а влагата в суровата дървесина е 30-50% и по-голяма. Тези качества осигуряват висока калоричност. При изгарянето на тон пелети се освобождават около 3,5 хил. KWh топлина, което е почти два пъти по-малко, отколкото когато се изгаря един тон въглища, един и половина пъти повече от обичайното дърво и само два пъти по-малко, отколкото при използване на газ, мазут или дизелово гориво.
  • Ниската влажност не е само предимство на пелетите като гориво, но и проблем при тяхното производство. Сушенето може да бъде един от основните разходи за производство на горивни материали от дървесни отпадъци. В зависимост от производството, събирането, сортирането и почистването на суровини могат да доведат до допълнителни разходи. Процесът на сушене е важен за внимателното планиране, което ще намали рисковете, свързани с качеството на готовия продукт, неговата цена и опасност от пожар при производството. Най-добрият вариант е производството на биогорива от сухи чипове.
  • Едно от най-важните предимства на гранулите е високата и постоянна насипна плътност, която позволява транспортирането на този насипен продукт относително лесно на дълги разстояния.
  • Благодарение на правилната форма, малкия размер и равномерната консистенция на продукта, процесите на товарене и разтоварване се автоматизират, както и изгарянето на този вид гориво.
  • Възможност за използване в котли с каквато и да е мощност – от отопление на дома до гигантска ТЕЦ.
  • Минимални незапалими остатъци (което е тор за растенията).
  • Възможност за пълна автоматизация на подаването на гориво към горивната зона. Възможност за възстановяване на съществуващи котли.

За ефективно използване на пелети се изисква специален вид печка: котел за пелети.

Качество

Качеството и видът на гранулите зависи от суровините и производствената технология. Дървесни пелети с високо съдържание на кори обикновено имат тъмен цвят, а пелети от белена дървесина – светъл.

В производствения процес  по време на сушенето – гранулите могат „леко да изгарят“ и след това се превръщат от сиви в бели.

Това не винаги повлиява на потребителските качества на пелетите като калоричност, съдържание на пепел и якост, но то може да доведе до образуване на фин прах по време на транспортиране поради триенето на пелетите.

Приложение на пелетите

Дървесни пелети с високо качество (бяло и сиво) се използват за отопление на жилища чрез изгаряне в пелетни котли, пелетни печки и пелетни камини.

В някои страни от Европа, където пазарът на алтернативни енергийни източници е най-развит, гранулите отопляват до 2/3 от жилищните помещения.

Това широко приложение се обяснява с екологичността и безопасността на този тип гориво.

Тъмните гранули с високо съдържание на кори се изгарят в пелетни котли с по-голяма мощност с цел получаване на топлина и електричество за населените места и промишлените предприятия.

Освен като гориво, пелетите могат да се използват като абсорбатор в химическото производство, като подложка за котешки тоалетни или за застилане на обори и конюшни.

Днес съвременните уреди за отопление са високотехнологични, ефективни, които вършат фантастична работа, но те не биха постигнали такива резултати, без качественото гориво от дървени пелети.