Продайте реклама върху себе си

Бизнес идея за услугиКакво по-лесно от това да продадете себе си?!

От древността хората се продават дори и за жълти стотинки, затова няма смисъл да коментираме днешния живот и кой по какъв начин печели.

Идеята е на един американец, който започна всичко със своето чело. Продаваше го като рекламно каре и по спомени – доста успешно се справяше. Но защо да продавате само челото си като рекламно каре, когато имате възможност да продавате всяка част от тялото си с цел реклама?!

Помислете какъв подходящ вариант за реклама от себе си може да предложите и се активирайте по многобройните сайтове за обяви или други подобни. Със сигурност макар и на шега може да изкарате някой и друг лев.