11 начина, с които предприемачеството ви проваля

 

Бизнес новина1. Ще загубите някои клиенти.
2. Ще загубите някои приятели или членове на семейството.
3. Ще загубите огромна част от вярата в инвеститорите.
4. Някои от идеите ви ще се обезценят.
5. Ще загубите някои от служителите си.
6. Ще се провалите да поддържате нивата си на стрес ниски.
7. Възможно е да не реализирате продажбите.
8. Ще бъдете неразбран.
9. Няма да съберете парите, от които се нуждаете.
10. Ще се провалите.
11. Бизнесът ви ще остарее морално.

Въпреки че списъкът е депресиращ, ако се провалите бързо, ще отстраните пречките от пътя си и ще научите урока си.