Услуги

Как се определя издръжка на дете

Издръжка на дете най-общо казано представлява финансовите средства, чиято сума е достатъчна за поддържането на нормални условия на живот на конкретен човек, който е неработоспособен и няма способността да се издържа от своето собствено имущество.

Като попадащи в групата на имащите право на издръжка субекти, непълнолетните деца са специално закриляни от закона в тази насока и на тях се дължи осигуряване на достатъчни средства от родителите, дори и децата да могат да работят и да се издържат от своето имущество.

Каква е минималната издръжка на дете и как се определя конкретния ? размер ще разясним в следващите редове.

Кога се поставя въпросът за издръжката на детето

В най-общата хипотеза въпросът се повдига при разпадане на брака на родителите, когато следва да се определи конкретен размер на издръжката на родителя, който няма да упражнява родителските права. И двамата родители имат задължение за имуществено осигуряване на детето, но в този случай единият родител го осъществява в рамките на ежедневните преки грижи за него, добавят от SBKLaw.bg.

Въпросът се поставя и при ограничаване или лишаване на родител от упражняването на родителските права.

Принципи при определяне издръжка на дете – размер

Основно правило тук е, че конкретният размер трябва да бъде определен с оглед нуждата на детето и възможността на родителя.

Т. е. нещата не са едностранни – необходимо е да се отговори на конкретните нужди на непълнолетния, така че той да има икономическа сигурност за нормален живот, но и изплащащият издръжка родител да не бъде натоварен със сума, която реално не може да изплати.

Възможността на родителя се изследва не само с оглед конкретния му доход, но и цялостното му икономическо положение, на колко години е, трудоспособен ли е, каква е неговата квалификация и прочие. Към тях се добавят и допълнителни фактори като задължения за кредити, други издръжки, които пряко повлияват възможността на задължения.

Следва да се посочи, че преценката се прави за всеки родител поотделно, но можете да се консултирате с адвокат, ако се наложи.

В Семейния кодекс (СК) изрично е предвидено, че не може да се присъди издръжка под определен минимум. Минималната ? стойност се явява ? минимална работна заплата.

В закона е предвидена възможност и за присъждане на добавъчна сума, с която да се покриват извънредни потребности на непълнолетното дете, споделят експертите от SBKLaw.bg

Когато издръжката се определя при разтрогване на брака, действа правилото, че на детето трябва да бъде осигурена икономическата сигурност, която е имало преди развеждането на родителите. Изключение се допуска, ако това осигуряване би коствало значителни затруднения на родителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори