Услуги

Регистрация на фирма в Кипър

Регистрацията на фирма в Кипър може да се използва за широк спектър от цели и с правилна структура ще осигури данъчно ефективен начин за извършване на международен бизнес. Също така, правната система в Кипър се основава на принципите на общото право на Обединеното кралство и е в съответствие със законодателството и разпоредбите на ЕС (Кипърско дружествено право, глава 113, базирано на английския закон от 1948 г.). Най-популярната компания в Кипър е частна компания с ограничена отговорност.

Дружество с ограничена отговорност позволява на акционерите да носят отговорност само до степента на стойността на акциите, които притежават. Кипърските компании често се считат за най-изгодната опция за международни бизнес субекти, чиято основна дейност включва инвестиране и държане на активи. Продължете да четете, за да разберете дали образуването на компания в Кипър може да изпълни вашите цели, стратегия и корпоративни цели.

Ползи от регистрации на фирма в Кипър

Атрактивна данъчна среда

Кипър има една от най-ниските данъчни ставки в Европа. Кипърските компании подлежат на 12,5% корпоративен данък. Съществуват пълни освобождавания от данъци върху печалби, придобити от дивиденти, получени от чужбина или от печалби на постоянни обекти в други държави (при определени обстоятелства). Данъците върху лихвите и дивидентите, декларирани от компаниите на чуждестранни акционери, не се удържат. Освен това Кипър има голям брой споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с над 50 държави, включително Русия, Китай, САЩ и Обединеното кралство.

Има пълно освобождаване от данъци при продажба или прехвърляне на дялове в компания, с изключение, когато компанията притежава недвижимо имущество в Кипър. В допълнение към това има до 80% освобождаване от данъци върху печалбите, получени от лицензиране или експлоатация и печалби от разпореждане с интелектуална собственост. И накрая, има неограничен достъп до директивите на ЕС.

Поверителност и анонимност

Кипърските компании предлагат защита на активите на чуждестранни акционери и поверителност чрез доверителни или номинирани услуги. Като регистрирани акционери и директори на компания, те се оповестяват публично в Регистъра на компаниите. По законите на Кипър е разрешено да се запази тяхната анонимност чрез използване на номинирани лица

Лесна регистрация на фирма в Кипър

Кипърска компания може да бъде регистрирана в рамките на 10 работни дни и със 100% чуждестранна собственост (от всяка националност). Не е необходимо физическото присъствие на бенефициера в Кипър. Всички процедури могат да се извършват от разстояние, чрез имейли и куриери. Освен това може да бъде учредено в рамките на 10 работни дни и със 100% чуждестранна собственост (от всяка националност). Не е необходимо физическото присъствие на бенефициера в Кипър. Всички процедури могат да се извършват от разстояние, чрез имейли и куриери.

Репутация и международни пазари

Кипърските компании представляват статус и репутация, тъй като са обикновени европейски компании. Те позволяват на бизнесмена законно да извършва бизнес в Кипър, в Европа и в международен план. Кипърските компании представляват статус и репутация, тъй като са обикновени европейски компании. Те позволяват на бизнесмена законно да извършва бизнес в Кипър, в Европа и в международен план.

Изисквания за регистрация на фирма

Регистрация на фирма в Кипър

Акционер

Съгласно законите на Кипър кипърската компания трябва да има поне един акционер. Акционерът на компанията може да бъде физическо лице (с всякаква националност) или всяко юридическо лице, като друга компания, тръст или фондация. Както бе споменато по-горе, за целите на пълната поверителност на реалния собственик може да бъде назначен номинален акционер, което означава, че акциите на компанията ще бъдат на името на номиналния акционер.

Акционерът е абсолютно защитен, тъй като в момента на регистрацията номиналният акционер предоставя на бенефициера документ за прехвърляне на акции с отворена дата, който е подписан с печат и заверен, което позволява на бенефициера да бъде в състояние да прехвърли акциите на дружеството в всяко име във всеки момент.

Секретар

Съгласно законите на Кипър кипърската компания трябва да има секретар. Задълженията и правомощията на секретаря се декларират от директорите на дружеството. Правомощията на секретаря са формални и се ограничават до подписване предимно на банкови документи при откриване на сметки, обезпечаване на заеми, подаване на сметки за данък върху доходите, водене на регистъра на членовете и директорите и изпращане на съобщения за заседания на борда. Нашата фирма може да ви предостави физическо лице, действащо от името на секретар.

Директор

Съгласно законите на Кипър кипърската компания трябва да има поне един директор. Директорът е най-важното лице в дружеството, което може да упражнява всички правомощия, определени в учредителния договор и устава. За да може една компания да бъде данъчно местно лице в Кипър и да се възползва от предлаганите предимства, управлението и контролът на компанията трябва да са в Кипър.

За чужд бизнесмен, който иска да създаде кипърска компания и да бъде данъчен резидент в Кипър, трябва да се увери, че мнозинството от директорите/ или директорът пребивават в Кипър. Решение за това е назначаването на номиниран директор – местно лице, действащо от името на директор. След подписване на инструмент за доверие, номинираният директор ще има право да използва правомощията си според указанията.

Регистриран адрес на офис

Съгласно законите на Кипър кипърската компания трябва да има регистриран адрес на управление. Този адрес се използва за уведомяване за официални писма или всякакви други комуникационни цели с Регистъра на кипърските компании, данъчната служба, ДДС органа или всеки друг орган. Моля, имайте предвид, че този адрес не е бизнес адресът на компанията и не може да се използва за фактури, уебсайт и други елементи за корпоративна идентичност. Нашата фирма предлага решения както за регистриран офис, така и за бизнес адрес.

Процедура за регистрация на фирма

  • Предоставяне на информация и съответни документи

За регистрация на фирма в Кипър трябва да ни предоставите до три алтернативни имена на фирми. Моля, имайте предвид, че това трябва да са уникални имена, които не са идентични с имената, записани в регистъра на кипърските компании. Второ, трябва да определите основните дейности на компанията.

Освен това ще трябва да попълните KYC формуляри, които ще ви бъдат изпратени от нас. И накрая, ще трябва да предоставите заверени копия на: лична страница на паспортите на акционери и директори, доказателство за пребиваване (сметка за комунални услуги/вътрешен паспорт/банкови извлечения) и кратка автобиография на всеки от действителните собственици, директори и служители.

  • След като съберем цялата горепосочена информация, ще подадем името на компанията, меморандума и устава и формулярите HE1, HE2 и HE3 до Регистъра на кипърските компании.
  • След разглеждане на гореспоменатата документация Регистърът на дружествата ще ни предостави информация за учредяването на компанията.
  • При завършване

Вашата компания ще получи уникален регистрационен номер и посочените по-долу сертификати: Удостоверение за учредяване, Удостоверение на директори и секретар, Удостоверение на акционери, Удостоверение за седалище и Меморандум и Устав. Клиент, който регистрира кипърска компания в нашата фирма, ще получи фирмена папка, която ще съдържа всички горепосочени сертификати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори